Privacy Policy

Vilka vi är

Vi är Arena Båstad AB.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Anmälningsformulär

Arena Båstad AB kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du fyllt i dina personuppgifter genom ett eller flera formulär kopplade till Swedish Open. Dessa kan ha funnits på någon sida som Swedish Open själva administrerar (swedishopen.org, swedishopen.nu) eller från underleverantör (Badgeonline/EventGo). Det främsta syftet är att vi ska kunna hantera din anmälan samt kommunicera med dig före, under och efter turneringarna.

Arena Båstad AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) i samband med din ansökan till turneringarna. Personuppgifterna innefattar sådana uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, födelsedata, e-postadress samt mobiltelefonnummer, och sådana andra personuppgifter som är nödvändiga för administreringen av ditt deltagande i turneringarna.

Arena Båstad AB kommer att lagra och behandla personuppgifterna för att administrera Swedish Open 2019. Arena Båstad AB kommer även att behandla personuppgifterna för uppföljning och utvärdering av Swedish Open 2019. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt avtal med Arena Båstad AB om deltagandet i Swedish Open 2019. Tillhandahållandet av personuppgifterna är en nödvändig förutsättning för att avtalet om deltagande i turneringen ska kunna fullgöras.

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som du deltar i Swedish Open 2019 och under sådan efterföljande tidsperiod som krävs för att Arena Båstad AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser och genomföra en utvärdering av turneringen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte er data till tredje part eller företag som inte ingår i Arena Båstad AB.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil.

Vi behåller era uppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna tillgodose behovet av kommunikation mellan inlämnaren och företaget.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto, skickat in uppgifter via ett formulär eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Arena Båstad AB. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftligt undertecknad begäran till;
Arena Båstad AB
Kyrkogatan 6B
26933 Båstad

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att vända sig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet med klagomål gällande Arena Båstad AB personuppgiftsbehandling.

Back to top button